De vereniging


Welkom bij Karate-do Nijmegen.

Wie zijn wij?
Wij zijn al ruim 30 jaar een niet commerciële karate vereniging van en door enthousiaste leden. Er wordt les gegeven in het Shotokan karate door meerdere leraren die zelf ook nog actief trainen en zich blijven ontwikkelen.
Wij zijn een kleine, gezellige en informele vereniging voor volwassenen, waar serieus getraind wordt, maar ook ruimte is voor een geintje.

Voor wie?
Voor iedereen die wil kennismaken of al kennis gemaakt heeft met deze mooi Japanse vechtkunst.
Of je nu gewoon eens wilt ontspannen door wekelijks een of meer keren te sporten, of dat je uiteindelijk mee wilt doen aan wedstrijden, wij bieden verdieping op meerdere niveaus, van beginner tot zwarte banders.

Lidmaatschap

Karate-Do Nijmegen is een vereniging voor en door leden. We hebben geen winstoogmerk. 
De contributie wordt gebruikt voor de zaalhuur, activiteiten als ons jaarlijkse gezellige zomerkamp en BBQ en wat materiaalkosten.
De contributie bedraagt 25 euro per maand. De eerste maand kun je gratis mee trainen om te zien of het wat voor je is en of de club je bevalt. Daarvoor kun je 2 keer per week trainen. Na die maand en na het inleveren van je inschrijvingsformulier, moet je zelf zorgen dat je contributie tijdig (aan het begin van elke maand) wordt overgemaakt. Het rekening nummer is: NL76INGB0004342797 t.n.v. KARATE-DO-NIJMEGEN NYMEGEN. Bij niet tijdige betaling kan je de toegang tot de training worden ontzegd )-:.
Voor bruine en zwarte banders bestaat er de mogelijkheid van een aanvullende training op zondag. De extra kosten daarvan worden gedeeld door de deelnemers.
 sfeerposters door een van onze leden (www.etske.nl)